Framtidens vindkraft till havs

How to protect us from lightning strikes

There are several external factors to keep in mind when developing a wind turbine, the weather for example.

SeaTwirl, 4 November 2021

Report from the OTD exhibition

Finally, we were able to exhibit “in real life” again!

SeaTwirl, 27 October 2021

Visiting S1

We went to Lysekil and visited our faithful servant S1

SeaTwirl, 21 September 2021

Varför vindkraft på havet?

Vindkraft är en förnybar energikälla utan koldioxidutsläpp vilket krävs av framtidens energisystem. SeaTwirl utvecklar en flytande vindturbin gjord för havet. Våra vindkraftverk är enklare att bygga, installera och kräver mindre underhåll än traditionella vindkraftverk. Vår vision: Att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker.  

Flytande turbin

SeaTwirls unika design använder havets flytkraft som ett lager vilket tar upp mycket av turbinens vikt.

Enkelt underhåll

Delar som behöver underhåll är placerade i ett generatorhus som är lättillgängligt, precis ovanför vattennivån och under vindturbinen.  

Lägre kostnader

Konstruktionens enkelhet reducerar tillverknings- och underhållskostnader jämfört med traditionella vindkraftverk.
"Flytande vindkraft bedöms få en robust tillväxt i EU där nuvarande politik och utveckling fyrfaldigar vindkraften till havs under det kommande decenniet."
IEA
Offshore Wind Outlook 2019, November 2019

5 skäl till att välja havsbaserad vindkraft

#1. Havet – en outnyttjad resurs: 71% av jorden är täckt av hav varav 92% är djupare än 200 meter. SeaTwirls koncept med flytande vindturbiner gör det möjligt att använda de större djupen till skillnad från konventionella vindkraftverk.
#2. Mer kraftfulla vindar: Det finns mycket mer energi tillgänglig ute till havs än på land. På havet är vinden både starkare och mer tillförlitlig. Forskning visar på en potentiell ökning av effekten med 30% för havsbaserad vindkraft i jämförelse vindkraft på land (på grund av 5-10% starkare vindar till sjöss).
#3. Flexiblare val av plats: Flytande vindturbiner kan placeras på större djup än konventionella vindkraftverk (som tumregel kan konventionella vindturbiner inte placeras på större djup än 50 meter på grund av byggkostnader). SeaTwirls flytande vindkraftverk innebär större flexibilitet vid valet av plats för vindkraftsparker.
#4. Lokalproducerad kraft: Med havsbaserad vindkraft kan el produceras nära städer och befolkningscentrum (ofta placerade nära kusten). Lokalt producerad kraft innebär minskade transportförluster och lägre infrastrukturkostnader.
#5. Stor marknadspotential: Det finns en stor marknadspotential i havsbaserad vindkraft. Energiexperter uppskattar att 7-11% av europas el kommer att produceras till havs år 2030. Den prognostiserade totala produktionen antas vara 24.6 GW 2020 och 86 GW 2030.

Milstolpar

2007: Uppfinnaren Daniel Ehrnberg testar framgångsrikt den första prototypen
2012: SeaTwirl AB grundas och får startkapital
2015: SeaTwirl S1 sjösätts i havet utanför Lysekil
2016: SeaTwirl får nytt kapital och aktierna (STW) handlas på Nasdaq First North
2023: Installation av SeaTwirl S2x (1MW)
2025: SeaTwirl börjar användas i kommersiella vindkraftsparker
2030: SeaTwirl är en ledande aktör på marknaden för flytande vindkraft

SeaTwirls Tech Tuesday

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.