Företrädesemission 2020

 

SEATWIRL AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

SeaTwirl AB har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 30 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag den 5 november godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på SeaTwirls hemsida, www.seatwirl.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

 

Prospekt finns tillgängligt här

Länk till Mangolds erbjudandesida för teckning med BankId finner du här

SeaTwirl Teaser 

Så här gör du för att teckna units

Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Erbjudandet och informationen på denna sida omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som följer av svensk rätt.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.