Företrädesemission 2021

 

SEATWIRL AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Ladda ner prospektet här

Teckningsoptionsvillkoren 

”Vi är mycket stolta och glada över utfallet i Företrädesemissionen, och även för det fortsatta intresset och förtroendet för SeaTwirl. Jag vill tacka existerande aktieägare och framförallt vår huvudägare för det stora stöd och förtroende som vi fått. Med vår uppdaterade strategi har vi som mål att skala upp och gå mot kommersialisering av flytande vindkraftsparker, och den här Företrädesemissionen hjälper oss att accelerera detta arbete och gör det möjligt för oss att fokusera på uppgiften.” Peter Laurits, VD SeaTwirl.  

Erbjudandet och informationen på denna sida omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som följer av svensk rätt.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.