News & Media

Invitation to investor meeting (in Swedish)

Välkommen till investerarträff med SeaTwirl AB med anledning av notering på Nasdaq First North

Göteborg

Välkommen till investerarträff med SeaTwirl AB (publ) i Göteborg den 5 december med anledning av notering på Nasdaq First North.
Bolagets VD Gabriel Strängberg kommer att presentera bolaget och efterföljande frågor kommer att besvaras av Gabriel Strängberg och styrelsens ordförande Roger Cederberg samt av representanter från Mangold Fondkommission AB.
Plats: Gula salongen i Göteborgs universitets huvudbyggnad på Vasaplatsen i Göteborg, Universitetsplatsen 1.
Tid: 16:00
Anmälan: anmälan till investerarträffen görs senast den 2 december till info@seatwirl.com alternativt till 0704-80 55 29.
SeaTwirls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja robusta, enkla och kostnadseffektiva flytande vind¬kraftverk. Målet är att bli en av de ledan¬de aktörerna inom havsbaserad vindkraft. SeaTwirl utvecklar ett unikt flytande vindkraftverk som är enklare att bygga, installera och medför en lägre under¬hållskostnad än traditionella havsbaserade vindkraftverk. Det finns stora möjligheter för SeaTwirls flytande vindkraftverk att bli den mest kostnadseffektiva lösningen att pro¬ducera förnyelsebar energi på. SeaTwirl tänker nytt från grunden med en ny typ av flytande vindkraftverk som är anpassad för havet.

SeaTwirl skall noteras på Nasdaq First North den 22 december och teckningsperioden är 28 november till 7 december.

 

Kontakt
info@seatwirl.com
Gabriel Strängberg, VD 0704-80 55 29
Roger Cederberg, ordf. 0733-63 10 75
www.seatwirl.com

29 November 2016

Are you interested in our products?

Interested in how SeaTwirl can help your energy project deliver renewable energy at the lowest cost available? Welcome to contact us for a more in-depth presentation of our products and projects!

Subscribe to our Newsletter

Career

Do you want to work with the offshore wind of the future? See available job openings here.