News & Media

The applikation period has startad (in Swedish)

Nu har du möjlighet att teckna aktier!

Erbjudandet

Erbjudandet riktas till institutionella investerare, allmänheten samt nuvarande aktieägare i Bolaget. Erbjudandet omfattar högst 600 000 nya aktier och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras högst 24 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningstiden
28 november 2016 – 7 december 2016

 

Logga in och teckna dig redan idag!
https://monext.mangold.se/auth/register
https://www.nordnet.se/mux/web/depa/handelser/ipos/aktuella.html
https://www.avanza.se/mina-sidor/erbjudanden.html

28 November 2016

Are you interested in our products?

Interested in how SeaTwirl can help your energy project deliver renewable energy at the lowest cost available? Welcome to contact us for a more in-depth presentation of our products and projects!

Subscribe to our Newsletter

Contact us by phone or email

Gabriel Strängberg

Managing Director

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Phone: +46 70-480 55 29