Åland ska bli försöksområde för ett smart energisystem

Åland ska bli ett försöksområde för grön energi och smarta energisystem. SeaTwirl, vars vindkraftverk har unika nätstabiliserande funktioner, följer projektet med stort intresse.

Under hösten 2017 började planer om att göra Åland till en testbädd för grön energi och smarta elnät att sättas i verket. Projektet, som drivs av företaget Clic Innovation, har flera mål, varav kanske det viktigaste är kunna visa upp ett samhälle som till 100% är baserat på förnyelsebar energi. Det rimmar väl med Ålands mål att vara helt koldioxidneutralt till 2051 och projektet har därför ett brett politiskt stöd.

2018 kommer att bli ett planeringsår för projektet. Då ska intresserade bolag prata ihop sig och planera för de första investeringarna som kan göras redan 2019. Åland anses vara en ideal plats för att genomföra ett sådant här projekt. Ön importerar idag stora delar av sin energi men har väldigt goda förutsättningar att producera förnyelsebar el.

Vindkraft kommer att bli en viktig del i projektet och där har det åländska vindkraftsbolaget Allwinds fått ansvaret leda arbetet. Allwinds är ett projektbolag som idag, bland annat, driver en testplats för små vindkraftverk tillsammans med Intertek vid Lilla Båtskär utanför Ålands kust.

SeaTwirl, som ska sjösätta en fullskalig flytande vindturbin på 1MW 2020, följer utvecklingen av det åländska projektet med stort intresse. Det är viktigt att hitta lösningar på systemnivå för en energimix med stora inslag av förnyelsebar och intermittent produktion, resonerar VD Gabriel Strängberg.

En unik funktion med SeaTwirls vindkraftsturbin är att den kan bidra till nätets stabilitet genom att lagra rörelseenergi. Varierande vindstyrka kan annars leda till spänningsförändringar på nätet, vilket kan märkas på till exempel flimrande lampor. SeaTwirls patenterade lösning kan lagra rörelseenergi för att optimera rotationshastigheten och därmed jämna ut spänningsförändringar.

Intresset mellan Finland och SeaTwirl är ömsesidigt. I november skrev Finlands största affärstidning Kauppalehti en artikel om bolaget efter att under sommaren ha besökt SeaTwirls prototyp i Lysekil. Den går att läsa här: https://www.kauppalehti.fi/

 

Källor:

http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/keskustelu-ahvenanmaasta-alykkaan-energiajarjestelman-testialue-

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/build-your-network/bioeconomy-and-cleantech/aland-islands/

https://clicinnovation.fi/projects/smart-energy-platform/

https://alandsradio.ax/morgon-dag/gron-energiteknik-testas-pa-aland

http://www.intertek.se/om-oss/intertekinfo/windpower/

http://www.allwinds.ax/testplats-for-vindkraftverk/

http://www.allwinds.ax/2017/12/projekt-smart-energy-island-aland/


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2