Bättre än väntat för världens första flytande vindkraftspark

Världens första flytande vindkraftspark har överträffat förväntningarna under de första tre månadernas drift, säger ägaren Statoil som nu siktar på att få ned kostnaderna. Förutsättningarna för sänkta kostnader är dock ännu större med SeaTwirl.

Världens första flytande vindkraftspark, Hywind utanför Skottlands kust, har presterat bättre än väntat sedan öppning, meddelade parkens ägare Statoil nyligen. Kapacitetsfaktorn för parken låg på 65 procent under de första tre månaderna, vilket är i världsklass för offshore-vindkraft. Världens första flytande vindkraftspark, Hywind utanför Skottlands kust, har presterat bättre än väntat sedan öppning, meddelade parkens ägare Statoil nyligen. Kapacitetsfaktorn för parken låg på 65 procent under de första tre månaderna, vilket är i världsklass för offshore-vindkraft.

Kapacitetsfaktorn mäter hur stor del den teoretiska maxkapaciteten som utnyttjas. Inga kraftverk ligger på 100 procent. Någon gång måste även traditionella kraftverk som kol och kärnkraft stängas för underhåll. För vindkraft tillkommer utöver underhåll hur mycket det blåser.

Vanligtvis ligger offshore-vindkraft som är bottenbaserad mellan 45–60 procent, enligt Statoil. Under sina första tre månaderna låg Hywind alltså över den nivån.

En orsak är att vindresurserna är bättre längre ut till havs. Det blåser mer, helt enkelt. Är man då inte bunden till grunda havsdjup går dessa naturresurser att utnyttja bättre. Att ungefär 80 procent av de globala vindresurserna finns på djupt vatten gör att Statoil ser ljust på framtiden för flytande vindkraft. Den uppfattningen delar teamet i SeaTwirl.

Målet för Statoil nu är att få ned kostnaden för tekniken som Hywind bygger på till 40–60 euro/MWh till 2030, vilket enligt de ser som ett ambitiöst men realistiskt mål. Optimerad design, större turbiner och större parker som ger stordriftsfördelar i driften ska ta dem dit.

– Vi på SeaTwirl gläds åt de fina resultaten för Statoil. Det är viktigt för alla oss i den flytande vindkraftsbranschen att det går bra för dem som går i bräschen, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.

– Vi konstaterar att vår design har ännu större möjligheter att minska kostnaderna på den väg som Statoil listar. Vertikalaxlade turbiner kan placeras närmre varandra och går dessutom att bygga större än horisontalaxlade. Och när det kommer till underhåll är vårt generatorhus beläget nära klart närmare ytan, i motsats till än nacellen på horisontalaxlade, vilket gör att underhållet går att göra med mindre fartyg. Vi har dessutom patent på ett delbart verk, vilket skulle innebära att vi vid större reparationer kan byta ut hela generatorhuset mot ett nytt och sedan göra underhållet på land, fortsätter Strängberg. SeaTwirl håller just nu på att utveckla ett kraftverk i full skala med en kapacitet på 1 MW. Planerad sjösättning är 2020 och ambitionen är fortsatt att bli en ledande aktör inom havsbaserad flytande vindkraft.

https://www.statoil.com/en/news/15feb2018-world-class-performance.html

Hywind Scotland, World’s First Floating Wind Farm, Performing Better Than Expected

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2