Beställning på rullager till S2x är lagd

SeaTwirl har lagt en order på det rullager som ska sitta i S2x. Att från början ha designat för havets förutsättningar och villkor har gjort att kostnaden kunnat minskas väsentligt.

SeaTwirl har lagt en order på det rullager som ska sitta i S2x. Att från början ha designat för havets förutsättningar och villkor har gjort att kostnaden kunnat minskas väsentligt.

Rullager är en kritisk komponent i samtliga vindkraftverk, vare sig de är horisontalaxlade eller vertikalaxlade som SeaTwirl. I traditionella vertikalaxlade vindkraftverk, som tagits fram för bruk på land, har lagret eller ibland lagren behövt bära hela turbinens vikt. Dessutom har de behövt klara belastningen det böjande momentet när vinden blåser.

Ett enkelt sätt att visualisera den belastningen är att tänka sig en hög smal låda som står på en sandstrand. Så länge lådan står plant rubbas inte sanden under. Men om lådan tippas åt ett håll, som det gör när vinden ligger på turbinen, ger sanden vika. I traditionella vertikalaxlade turbiner måste rullagret dimensioneras för att klara dessa signifikanta belastningar, vilket ökar kostnaden.

”Vi ser att med storlekarna vi är uppe på nu, 1 MW, så hade rullagret blivit en utmaning med en traditionell lösning. Med vår lösning har rullagret en jämn och förhållandevis låg belastning från generatorhuset då vattnet tar turbinens vikt och det böjande momentet från vinden. Det sänker vår komponentkostnad rejält”, säger Andreas Oscarsson, rullageransvarig på SeaTwirl.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2