Dokument inför årsstämman

Nedan finns alla dokument inför årsstämman: kallelsen med styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär och årsredovisningen. Kallelse till årsstämma 2020 Fullmaktsformulär Årsredovisning 2018.09.01 – 2019.08.31

Nedan finns alla dokument inför årsstämman: kallelsen med styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär och årsredovisningen.

Kallelse till årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018.09.01 – 2019.08.31


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2