En julhälsning från SeaTwirls VD!

När det inte bara lackar mot jul och också ett nytt årtionde, är det ett bra tillfälle att titta bakåt och reflektera över det som har hänt. Att SeaTwirl har ett händelserikt år bakom sig har jag konstaterat tidigare. Tittar man tillbaka på vindkraftsindustrins utveckling under de senaste tio åren och sedan försöker blicka framåt, så kan man konstatera att förutsättningarna för fler händelserika år är fortsatt goda.

SeaTwirl har haft ett av sina  mest händelserika år hittills. I september fick vi en ny ordförande i Jens Tommerup, som tidigare var vd för MHI Vestas. Jens tog över efter Roger Cederberg, som efter ett fantastiskt arbete under många år valde att lämna styrelsen. Jens är med sin bakgrund, sina branschkunskaper och sitt kontaktnät en fantastisk resurs för SeaTwirl.

I juni beviljades vi ett bidrag på 2,48 miljoner euro från EU:s SME-instrument. Bidragen ges i väldigt hård konkurrens till bolag som anses ha ”banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga”. Ansökningarna bedöms i flera led av experter inom respektive bransch och att tilldelas pengar är ett stort erkännande för hela SeaTwirl och vår teknik.

Som de flesta känner till har vi under året även arbetat tätt tillsammans med Colruyt Group och Norsea Group, som vi tecknade en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med i april. Tillsammans validerar vi koncept- och designprinciper och fortsätter förberedelser för ett möjligt avtal.

Vi närmar oss en mer kommersiell fas och har allt tätare kontakter med leverantörer i branschen. I november var Jens och vår projektledare Jonas Boström på WindEuropes stora offshore-konferens i Köpenhamn. Många av de leverantörer vi pratar med var på plats och Jonas rapporterade flera bra möten och en givande konferens.

På konferensen diskuterades också branschens framtid och vad politiken kan göra för att stödja utvecklingen. När IEA blickar framåt i sin rapport Offshore Wind Outlook 2019, spår organisationen baserat på nuvarande och föreslagna policyer att branschen kommer att 15-dubblas och vara värd över 1 000 miljarder dollar 2040. Potentialen är samtidigt mycket större än så, konstateras det.

Utvecklingen sker just nu världen över och SeaTwirl är en del av den genom utvecklingen av S2. På SeaTwirl delar vi bilden med många andra om att stor del av den här potentialen finns inom flytande vindkraft, och att SeaTwirls robusta och enkla lösning kommer att bli ett vinnande koncept.

 

Med det vill jag och hela teamet på SeaTwirl önska en god jul och ett riktigt gott nytt år!

 

 

Länkar för vidare läsning:

Nyheter från konferensen: https://windeurope.org/offshore2019/media-and-press/news/

IEA:s rapport Offshore Wind Outlook 2019: https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2