SeaTwirl stabiliserar elnätet och sänker kostnader enligt master-uppsats vid Chalmers Tekniska Högskola

SeaTwirl kan bidra till att stabilisera elnätet och till att sänka kostnader genom att utnyttja dess naturliga tröghet i och med kraftverkets rotation.

SeaTwirl kan bidra till att stabilisera elnätet och till att sänka kostnader genom att utnyttja dess naturliga tröghet i och med kraftverkets rotation. Den slutsatsen nåddes i en master-uppsats skriven av Nour Akel på Chalmers Tekniska Högskola som handleddes av Solvina AB, läs examensarbetet här.

Detta kommer att bli viktigt när elnätets stabilitet påverkas av övergången till en mer förnyelsebar och därmed mer väderberoende elproduktion, läs mer om detta hos SVK.

Uppsatsen studerade fördelar och nackdelar med tröghetsmoment från både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Från det tekniska perspektivet fann uppsatsen, efter att ha kört flera olika nätstörningssimulationer, att elnät där SeaTwirl installerats har bättre stabilitet och kontroll på frekvensen i nätet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv fann uppsatsen att SeaTwirl, allt annat lika, har en kostnadsfördel under livslängden på ungefär 80 000 dollar per installerad MW jämfört med konventionell vindkraft som måste använda batterier för att skapa tröghet på syntetisk väg.

Slutsatsen, som baserades på två olika estimeringsmodeller, blev således att SeaTwirls användning av dess naturliga tröghet istället för batterier kan leda till besparingar på runt 1-1,5 miljoner dollar under den designade livslängden för en vindkraftspark på 20 MW. Detta samtidigt som risken för elavbrott minskas.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2