Hela 94,5% av teckningsoptioner nyttjade. SeaTwirl tillförs 15,3 MSEK

SeaTwirls företrädesemission med teckningsoptioner nyttjades av bolagets befintliga aktieägare till hela 94,5 procent. Bolagets styrelse och ledning är mycket nöjda över uppslutningen.

– Det är fantastiskt roligt att våra aktieägare har visat ett så stort intresse för vårt bolag SeaTwirl. Att så många tecknade optioner innebär ett stort stöd och ett värmande ”vote of confidence” inför vårt arbete med att ta fram framtidens vindkraft till havs, säger VD Peter Laurits.

– Det är verkligen spännande att så många vill vara med på vår resa inom offshore. Förnyelsebar energi är helt rätt i tiden och vi går mot ett samhälle där el blir avgörande för hur vi ska tackla klimatomställningen, avslutar Dan Friberg, Styrelseordförande.

Pressmeddelande onsdag 14 juni:

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) (“SeaTwirl” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 62,07 SEK.

Interimsaktier

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i SeaTwirl med 245 924 aktier, från 3 384 292 aktier till totalt 3 630 216 aktier. Aktiekapitalet ökar med 245 924 SEK, från 3 384 292 SEK till 3 630 216 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 6,8 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: dan.friberg@infobric.com


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2