Jens Tommerup vald till ny ordförande

Jens bedöms med sin bakgrund som tidigare vd för MHI Vestas och sitt globala nätverk inom den havsbaserade vindkraftsindustrin ha en ideal profil för att bli ordförande för SeaTwirl i detta läge.

Styrelsen för SeaTwirl AB (“publ”) meddelar härmed att Jens Tommerup har valts till att ta över som ordförande när SeaTwirl går in i en ny fas med ökat fokus på kommersialisering. Peter Laurits har valts som vice ordförande, samtidigt som Roger Cederberg och Daniel Ehrnberg lämnar styrelsen.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Då bolaget nu går in en ny fas med större turbiner och ett större marknadsfokus, kommer bolagets styrelse gradvis att ta in nya ledamöter med relevanta kompetenser som speglar bolagets mognadsgrad.

“Jag tackar styrelsen för förtroendet att gå in som ordförande för SeaTwirl”, säger Jens Tommerup.

Jens bedöms med sin bakgrund som tidigare vd för MHI Vestas och sitt globala nätverk inom den havsbaserade vindkraftsindustrin ha en ideal profil för att bli ordförande för SeaTwirl i detta läge.

Peter Laurits kommer att axla en roll som vice ordförande i styrelsen.

“Vi känner att framtiden känns ljus. Jag, Jens och övriga styrelsen kommer att arbeta hårt för att göra SeaTwirl så framgångsrikt som möjligt”, säger Peter Laurits.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2