Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge.

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att överklaga och SeaTwirl har nu möjlighet att fortsätta projekteringen och installationen av prototypen S2x.

SeaTwirl tilldelades först koncessionen tillsammans med Marin Energi Testsenter i slutet av mars 2022 (se pressmeddelande från den 29 mars 2022). Som angavs i prospektet för den nyligen genomförda emissionen, inkom synpunkter på tilldelningen under den sedvanliga beredningsperioden. Dessa har nu avslagits och beslutet från 2022 har fastställts av NVE och det överordnade Olje- och energidepartementet.

“Ett efterlängtat beslut i en process som alltid är väldigt svår att prediktera. Överklagansprocessen har skapat osäkerhet kring tidsplanen för S2x som är ett kapitalintensivt projekt med långa ledtider. Vårt huvudfokus är kommersialisering av stora turbiner, SX, i flytande vindkraftsparker. Utfallet ger oss nu arbetsro att själva välja och planera installationen av S2x på det sätt som bäst stöder det målet”, säger VD Peter Laurits.

Platsen för koncessionen är i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen, cirka 700 meter från kusten.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2