Möt vår nya VD Johan Sandberg

Vår nya VD Johan Sandberg pratar om SeaTwirl och industrin.

Hej Johan Sandberg som tillträder som VD för SeaTwirl den 1 mars. Berätta om dig själv!

Jag växte upp i Kungsbacka söder om Göteborg och började läsa till civilingenjör i Lund i slutet på 90-talet. När jag var klar 2004 flyttade jag till London och började jobba med riskanalys på en konsultfirma. Jag var där i fyra år innan jag flyttade till Oslo och började på DNV våren 2008.

Redan samma år blev jag involverad i mitt första projekt inom havsbaserad vindkraft som då handlade om installationsfartyg för bottenfasta turbiner. Jag fick med egna ögon se de enorma turbinerna som byggdes på Alpha Ventus i Tyskland och tänkte direkt att det här är en industri för mig. Så 2009 byggde StatoilHydro (numera Equinor) världens första flytande turbin ”Hywind Demo”. Jag förstod att flytande turbiner var en helt ny generation teknologi och för mig var det en möjlighet att vara med från början i vad som kommer att bli, det var jag säker på, en stor och spännande industri. Sedan dess har jag varit fokuserad på flytande vindkraft.

Även om det hände mycket i branschen under den här tiden, var det en ganska liten grupp människor som jobbade med flytande vindkraft och alla kände alla. DNV:s roll är att kunna jobba med alla och att utveckla regelverk för hela industrier. Min roll var att utveckla rådgivning och standarder, vi publicerade den första designstandarden för flytande vindturbiner 2013. Jag försökte också hitta katalysatorer som kunde driva industrin framåt och drev bl.a. ett projekt mot oljebolagen som vi kallade Win Win – att driva oljeplattformar med flytande vindkraft.

Under den här perioden tog också jag en MBA, där jag skrev exjobbet om flytande vindkraft i Japan. Sen började jag på Aker 2019 och var på både Aker Solutions och Aker Offshore Wind innan erbjudandet kom att börja på SeaTwirl.

Vad var det som lockade med SeaTwirl?

Som bransch behöver flytande vindkraft fortfarande få ner kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft och SeaTwirl har en mycket intressant teknik för att göra det. Lyckas vi att verifiera turbinens prestanda och samtidigt använda väsentligt mindre stål i fundamentet än konventionella lösningar så har vi en väldigt trovärdig väg fram mot kommersialisering. Att kunna använda mindre och mera lokala leverantörer är också en viktig styrka som jag hoppas vi ska kunna utveckla vidare. Det finns också flera andra argument för tekniken som är väldigt intressanta. Sådana som har stor potential men som inte har bevisats under verkliga förhållanden ännu, som till exempel lägre underhållskostnader, att de kan placeras tätare ihop, högre svängmassa, lägre bladerosion och så vidare. Det ska bli väldigt intressant hur dessa kan realiseras i verkligheten.

De flesta andra i branschen köper in en havsbaserad turbin från en av de stora tillverkarna och utvecklar en optimerad flytare. Seatwirl vänder på det skulle man kunna säga, och utvecklar en turbin som ska kunna använda en ”vanlig” monopile eller SPAR. Med ett integrerat koncept kan man optimera designen utan problematik kring gränssnittet mellan turbin och substruktur, en enorm fördel som lätt kan underskattas.

Hur skulle du beskriva den flytande vindkraftsbranschen nu 2023?

Intresset för flytande vind har ökat explosionsartat de sista åren, till och med USA:s president pratar om flytande vindturbiner. Det är såklart är fantastiskt för en nörd som mig, men med kriget i Ukraina och andra starka geopolitiska faktorer har drivkraften skriftat från primärt klimatpolitisk till energisäkerhet och energitrygghet. Samtidigt har komplexiteten kring leverantörskedjorna ökat markant och med bl.a. Inflation Reduction Act ökar fokus allt mer på lokala arbetsplatser i projekten.

Generellt sett befinner sig havbaserad vindkraft i en boom, och hundratals miljarder kommer investeras framöver. Vi behöver fler aktörer som kan bredda utbudet och mer innovation för att få ner kostnaderna. Strax innan 2030 kommer vi att se de första kommersiella flytande vindkraftsparkerna i vattnet. Det finns många fördelar med flytande vindkraft, den är längre ut till havs och därmed blir den lättare att placera på sätt som undviker konflikter, till exempel gällande utsikt, försvarsintressen eller fiske. I många marknader finns nästan inget grunt vatten och även i Europa börjar man att få slut på grunda områden att bygga bottenfasta projekt. Utmaningen som branschen står inför är att få ner kostnaderna och få upp robusta leverantörskedjor.

Mot den bakgrunden, vad kommer du att fokusera på som VD?

Det är lite tidigt att ge några detaljer, men jag hoppas kombinationen av min långa tid i marknaden, ett starkt globalt nätverk, och grundläggande förståelse av den tekniska och kommersiella komplexiteten kan driva fram Seatwirls teknologi till en kommersiell produkt.

I det korta perspektivet handlar det om att hålla blicken på bollen och låta teamet fokusera på sina respektive uppgifter och samtidigt utveckla existerande, och bygga nya, partnerskap och relationer. Under våren ska vi ta utveckla strategin vidare med mer detaljer och milestones fram till 2030 och jag har en ambition att kunna knyta till oss väldigt starka individer som har jobbat länge i industrin till en advisory board. Att ha dem tillsammans med Mike Anderson i styrelsen, med all den kunskap och erfarenhet de sitter på, kan betyda mycket. Jag har haft mycket dialog med Mike Anderson som valdes in i styrelsen nu i december. Det finns nästan ingen i världen som har mer erfarenhet av vertikalaxlade turbiner än honom och hans erfarenhet blir nu enormt värdefull för teamet.

När det kommer till teknikutvecklingen gäller det att fortsätta fokusera på det som är SeaTwirls styrkor: nytänkandet och det faktum att vi faktiskt kontrollerar både turbin och flytare. Vi ska också fortsätta att tänka utanför boxen så att vi tar fram teknik där man inte behöver göra nya stora investeringar i infrastruktur. Vår teknik ska i största möjligaste mån kunna använda existerande leverantörskedjor.

Spola till 2030, var är den flytande vindkraften och SeaTwirl då?

Då finns det flera tusen megawatt i vattnet och vi kommer att se flera olika koncept i operation. Med långa ledtider så är de flesta projekt med ”vanliga” horisontalaxlade turbiner. Men runt 2030 börjar den riktigt stora utbygganden på djupt vatten och då ska SeaTwirl’s teknik inte bara ses som en av de kvalificerade och realiserbara lösningarna, utan också den mest kommersiellt attraktiva lösningen för flytande vindkraft.

Ska det bli kul att sätta igång?

Ja, det ska bli jättekul. Jag är i grund och botten väldigt teknikintresserad och har nog mycket att bidra med när det gäller erfarenhet och nätverk. Sverige är ett av världens starkaste industri- och innovationsnationer och Göteborgsregionen är det bultande hjärtat i den svenska industrikroppen, här finns ett kolossalt kluster av kunskap och drivkraft. SeaTwirl har ett fantastiskt team som har kommit väldigt långt med prototypen S2x och nu också SX. Och det känns väldigt bra att jobba med något som är viktigt: att möjliggöra den riktigt storskaliga utbyggnaden av billig, lokal, stabil, och ren energi.

Lycka till!

Tack!


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2