Tungviktare från energibranschen invald i SeaTwirls styrelse

På årsstämman valdes Charlotte Bergqvist in i SeaTwirls styrelse. Charlotte, med lång erfarenhet från energibranschen och med tunga styrelseposter i branschen, ser i SeaTwirl en spännande teknik som har framtiden för sig.

Charlotte började jobba med vindkraft redan tidigt 2000-tal och såg snabbt potentialen i den havsbaserade vindkraften. Starkare och jämnare vindar och möjligheten att bygga väldigt stora turbiner som placeras utom synhåll för allmänheten var några av de möjligheter hon såg.

— Även om jag har arbetat länge med vindkraft har vi bara sett början på de möjligheter som den havsbaserade vindkraften kan erbjuda. Med kostnadseffektiv flytande teknik såsom med SeaTwirls turbin, öppnar helt nya möjligheter upp sig och det går att bygga på platser som tidigare var otänkbara, säger hon.

Bland hennes andra uppdrag finns ordförandeskapet i elbranschens intresseorganisation Power Circle — som fokuserar på elbranschens framtidsfrågor såsom smarta elnät, e-mobility (dvs elbilar) och förnybar energi — och en ledamotspost i Svenska Kraftnäts styrelse. Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för det svenska elnätet.

För att nå klimatmålen måste de förnyelsebara inslagen i elproduktionen öka och det kommer att ställa krav, inte bara på nätens utformning utan också på de förnyelsebara inslagen. I slutändan måste förnyelsebara alternativ vara kostnadseffektiva och vara utformade så att de inte belastar elnäten mer än nödvändigt.

— Det känns spännande att få bidra till SeaTwirl som jag tycker har en intressant teknik med potential att fylla alla de krav som ställs och kommer att ställas på förnyelsebara alternativ i framtiden. Turbinen är designad för att få ned kostnader, både på installations- och underhållssidan, och har egenskaper, både avseende placeringsmöjligheter och teknik, som gör den mycket intressant ur ett elnätsperspektiv, säger hon.

— Charlotte har en perfekt bakgrund för att stärka SeaTwirl till att bli en aktör att räkna med på vindkraftsmarknaden. Vi är väldigt nöjda och glada över att ha lyckats rekrytera henne till vår styrelse, säger styrelseordförande Roger Cederberg.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2