VD kommenterar den övertecknade emissionen

VD Peter Laurits kommenterar: "SeaTwirls nyemission övertecknades! Det är ett fantastiskt utfall i ett marknadsklimat som under 2022 blev väsentligt kärvare...

VD Peter Laurits kommenterar: “SeaTwirls nyemission övertecknades! Det är ett fantastiskt utfall i ett marknadsklimat som under 2022 blev väsentligt kärvare. Under fjolåret gjordes 188 kapitalresningar. Medianteckningsgraden var 65 procent och en femtedel av emissionerna nådde inte ens en teckningsgrad på 50%. SeaTwirls emission tecknades till 109,3 procent totalt, varav 83,6 procent med stöd av uniträtter från befintliga ägare.”

“Som VD är jag både väldigt glad och stolt! Vår huvudägare visar tillsammans med våra andra lojala och stöttande aktieägare att de verkligen tror på oss och det vi gör. Att vi dessutom i en så pass tuff marknad har flera nya aktieägare som vill komma med på tåget är roligt att se. Det ger alla oss som jobbar på SeaTwirl massvis med energi och framtidstro, och framför allt resurser, att fortsätta arbetet för att bli en ledande leverantör till framtidens kommersiella vindkraftsparker.”

“Som aktieägare är jag spänd av förväntan på det här bolagets framtid. Världen behöver en enorm utbyggnad av den förnyelsebara energiproduktionen och vi har en lösning som kan möta de behoven på ett mycket konkurrenskraftigt sätt. Det ska bli enormt spännande att följa med på det här bolagets resa.”

Utfallet innbeär att SeaTwirl tillförs cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader. Läs det regulatoriska pressmeddelandet här.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2