SeaTwirl erhåller pengar från OESA

SeaTwirl erhåller 3,4 MSEK utbetalt från OESA (Ocean Energy Scale-Up Alliance) som är avsedda för utveckling av vissa delar inom S2x projektet.

OESA koordinerades av Dutch Marine Energy Center (DMEC) och var ett acceleratorprojekt som syftade till att utveckla och distribuera storskaliga marina energipiloter inom EU. OESA initierades 2018 och SeaTwirl meddelade samma år att bolaget blivit medlemmar, tillsammans med ett antal andra utvecklingsprojekt och forskningsinstitut. Medlemskapet i OESA har möjliggjort att bolaget kunnat utföra både tester samt tillverkning av komponenter för S2x.

Med stöd av bidraget från OESA har bolaget genomfört tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt) på Chalmers Universitet i Göteborg, där bolaget bland annat testat S2x för Magnuseffekt, dämp- och vågtester. Med stöd från OESA har bolaget även startat tillverkningen av bladen till S2x hos Elitkomposit i Uddevalla. Både testerna och tillverkningen av bladen har varit viktiga för att driva S2x projektet framåt. Utöver bidraget från OESA har medlemskapet tillfört ett brett nätverk i Europa.

 

Läs pressmeddelandet här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2