SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av det flytande vindkraftverket S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för företaget.

SeaTwirl har tillsammans med Marin Energi Testsenter AS (MET) ansökt om en koncessionsperiod om fem år. Installationsplatsen för S2x planeras att ligga i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen.

Anläggningens placering är ca 700 meter från kusten med ett havsdjup ner mot 130 meter. På platsen där S2x planeras installeras har det tidigare funnits en fiskodling. S2x planeras att anslutas till en befintlig transformatorstation på land och det är klart att det finns tillräckligt med kapacitet i transformatorstationen för att ta emot produktionen. SeaTwirl har sedan tidigare rapporterat om att Haugaland Kraft kommer att köpa elen som produceras.

Det känns mycket bra att få det här godkännandet från NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), då vi har inväntat koncessionen i Norge för att gå vidare med vårt arbete av S2x projektet. I väntan på godkänd koncession har vi utnyttjat tiden väl. Vårt team har fokuserat sitt arbete på att förbättra designen av verket till att bli så effektiv och optimal som möjligt samt se över och minimera potentiella risker.” Peter Laurits, VD SeaTwirl.

Läs pressreleasen här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2