SeaTwirl erhåller sina första kommersiella intäkter

SeaTwirl meddelar idag den 5 juli att bolaget erhållit sina första kommersiella intäkter genom en beställning från marknaden. Inköpsordern gäller ett anbud för en ny vindturbin för applikation i Nordsjön.

Tidigare i år gick SeaTwirl ut med informationen att bolaget tillsammans med Kontiki Winds skrivit under en MoU (Memorandum of Understanding). Avsikten med MoU:n för de båda företagen är att identifiera och diskutera kommande möjligheter att elektrifiera olje-och gastillgångar samt andra havsbaserade applikationer med användning av SeaTwirls flytande vindkraftverk.

I och med det här samarbetet har SeaTwirl erhållit en inköpsorder för ett anbud mot ett projekt som gäller utveckling av en mindre vindturbin, specifikt avsedd att användas för elektrifiering offshore. Turbinen går under arbetsnamnet S1,5 och är relativt liten, men designad för att klara de krävande förhållandena i Nordsjön.

Kommentar från VD

“Det är oerhört glädjande att vi idag kan meddela att SeaTwirl börjar få sina första kommersiella intäkter, ett tecken på att det arbete vi lagt ner för att bolaget så småningom ska bli kommersiellt börjar ge resultat. Än så länge rör det sig om mycket små summor, men symbolvärdet är för oss väldigt viktigt. Vi har i den här processen gått igenom en komplicerad leverantörs-kvalificering, fått kundexponering, stärkt tidigare relationer och inte minst byggt nya. Vi har under tidspress, med kort varsel, och med krävande designkriterier klarat av att leverera något som vi kan vara mycket stolta över. Jag är imponerad av vårt team som har arbetat fram ett koncept som kommer att bli början på något verkligt spännande.” Johan Sandberg, VD.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2