SeaTwirl får bidrag på €433 952 och går med i allians

SeaTwirl har gått med i Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA) som beviljats bidrag från Interreg North Sea Region. OESA, som koordineras av Dutch Marine Energy Center, har beviljats bidrag från Interreg North Sea Region för ett treårigt program som syftar till att påskynda utbyggnaden av pilotprojekt kring havsenergi i Nordsjöregionen. Totalt är 13 olika partners...

SeaTwirl har gått med i Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA) som beviljats bidrag från Interreg North Sea Region.

OESA, som koordineras av Dutch Marine Energy Center, har beviljats bidrag från Interreg North Sea Region för ett treårigt program som syftar till att påskynda utbyggnaden av pilotprojekt kring havsenergi i Nordsjöregionen. Totalt är 13 olika partners knutna till OESA där åtta partners kommer att leverera tjänster till fem partners med pilotprojekt.

Tjänsteleverantörerna är Dutch Marine Energy Center, European Marine Energy Centre, Offshore Renewable Energy Catapult (UK), Aalborg Universitet, Danish Wave Energy Centre, ÅKP (Blue Maritime Cluster, NO), Uppsala Universitet och SSPA Sweden. Pilotprojekten kommer från Tocardo Tidal Power (tidvattensenergi, NL), Seabased (vågenergi, NO), NEMOS (vågenergi, DE), Floating Power Plant (kombinerad våg- och vindenergi, DK) och SeaTwirl.

Alliansen kommer även att bearbeta beslutsfattare, offshore-bolag och investerare för att bereda väg framtida utbyggnader. För SeaTwirl innebär medlemskapet fri tillgång till vissa konsulttjänster och ett bidrag på totalt €433 952 som går till utvecklingen av turbinen.

– Vi är väldigt glada över att få bli en del av den här alliansen och det här projektet och givetvis även tillskottet av bidragspengarna. Det finns väldigt mycket expertis och erfarenhet runtom Nordsjöområdet som vi nu på ett enklare sätt kommer att kunna ta del av och stärka oss i vår väg mot ett kostnadseffektivt vindkraftverk, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.

Läs mer om Interreg North Sea Region på https://northsearegion.eu/ och mer om projektet på DMEC:s hemsida https://www.dutchmarineenergy.com/.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2