SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för ”Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning” från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för ”Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning” från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.

SeaTwirl har erhållit stödet för sitt S2x-projekt, ett vindkraftverk på 1 MW som ska installeras i Norge. Projektet kommer att bidra med viktiga data för fortsatt uppskalning av tekniken och bli en viktig referenspunkt för SeaTwirls kommersialiseringsresa där siktet är inställt på mycket större turbiner (10 MW och uppåt) i kommersiella vindkraftsparker.

Det beviljade stödet kommer att betalas ut löpande fram till februari 2026 och i takt med att förutbestämda milstolpar i projektet uppnås.

Energimyndigheten bedömer ansökande projekt från både ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv. Bland annat bedöms förmåga och potential att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem, möjligheterna för kommersialisering samt bidrag till exportintäkter och arbetstillfällen. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna för insteg och uppskalning av innovativa lösningar på marknaden.

Energimyndighetens motivering till beslutet lyder ”Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls flytande vindkraftsverk har potential för omställning av energisystemet då den möjliggör en utbyggnad av vindkraft till havs på platser med stort djup (> 50m) till en konkurrenskraftig kostnad och lägre materialåtgång än dagens havsbaserade vindkraft. Med nya prognoser för ett ökande behov av förnybar el förväntas även område med större djup ute till havs behövas utnyttjas för havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls vindkraftsverk har god innovationshöjd.”

”Vi vinner det här stödet efter en utvärdering som har varit mycket gedigen. Energimyndigheten har stor expertis och erkänt höga krav för att bevilja stöd. De har nagelfarit vår ansökan, teknik och marknadspotential i omgångar och att vi beviljas stödet är en kvalitetsstämpel och ett kvitto över att vi är på rätt väg. Jag är både glad och stolt över vår insats i den här processen”, säger Peter Laurits, VD för SeaTwirl.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2