SeaTwirl får patent i USA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått ett amerikanskt patent på en vattenbaserad nödbroms. Patentet följer ett preliminärt besked som erhölls i februari.

Alla vindkraftverk behöver en nödbroms som hindrar dem från att rotera så snabbt att de skadas. Den traditionella lösningen är en skivbroms, vilket till havs för med sig problem som värmebortledning och tillförlitlighet. 

Lösningen som det amerikanska patentverket nu har beviljat patent för, bromsar verket genom att nyttja dess rotation för att flytta vatten. En realisering av lösningen är en kåpa monterad på det stillastående generatorhuset som sänks ner i vattnet som en dykarklocka. Fenor är monterade på den snurrande delen i det normalt luftfyllda utrymmet under kåpan. När bromsen slår till, töms luften i kåpan genom ventiler högst upp, vilket gör att fenorna roterar i vattnet istället för i luften och flyttar vatten upp genom kåpan och ut genom ventilerna. Det mycket större motståndet i vattnet bromsar på så vis rotationen. Det ska dock noteras att lösningen som beviljats patent är konceptuell och inte begränsad till någon särskild realisering. 

Vi fortsätter vårt långsiktiga strategiska arbete med att bygga och bredda vår patentportfölj. Det ger skyddar våra innovationer och ger oss en starkare position på marknaden, säger Peter Laurits, vd för SeaTwirl. 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2