SeaTwirl föreslår Jens Tommerup till ny ordförande

Styrelsen för SeaTwirl AB (”publ”) meddelar härmed att Jens Tommerup föreslås ta över som ordförande när SeaTwirl går in i en ny fas med ökat fokus på kommersialisering. Avgående ordförande Roger Cederberg har varit med sedan starten och ser det som naturligt att lämna. Samtidigt lämnar grundaren Daniel Ehrnberg sin plats för att fokusera på bolagets tekniska utveckling som teknisk specialist.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Då bolaget nu går in en ny fas med större turbiner och ett större marknadsfokus föreslås förändringar i bolagets styrelse.

Den förslagna förändringen är att Jens Tommerup tar ordförandeklubban efter avgående ordföranden Roger Cederberg. Jens valdes in i SeaTwirls styrelse vid en extra bolagsstämma i september 2018. Efter ett år i styrelsen och med lång erfarenhet från havsbaserad vindkraft är Jens redo att säkra SeaTwirls framgång.

”Under mitt år som ledamot i styrelsen har jag blivit ännu mer övertygad om att SeaTwirl och sin teknik kommer att spela en viktig roll i framtidens havsbaserade vindkraft. Jag ser fram emot att som ordförande bidra med mina erfarenheter, kontakter och hårda arbete för att göra bolaget ännu mer framgångsrikt”, säger Jens Tommerup.

Jens bedöms med sin bakgrund som tidigare vd för MHI Vestas och sitt globala nätverk inom den havsbaserade vindkraftsindustrin ha en ideal profil för att bli ordförande för SeaTwirl i detta läge.

Peter Laurits som tillträdde styrelsen 2017 föreslås axla en roll som vice ordförande i styrelsen. Peter har tidigare framgångsrikt tagit svenska produkter och uppfinningar till internationella marknader. Han har lång erfarenhet från internationella organisationer med mycket försäljning och förhandling.

”Det känns otroligt spännande att tillsammans med SeaTwirls fantastiska team få vara med och vidareutveckla bolagets unika lösning för havsbaserade vindkraftverk. Min långa erfarenhet av internationell försäljning av svenska produkter och lösningar kommer förhoppningsvis väl till pass”, säger Peter Laurits.

Roger Cederberg lämnar över till Jens och Peter efter att ha varit styrelseordförande sedan starten av bolaget 2012.

”Det har varit oerhört spännande att som ordförande få vara med att bygga upp ett av världens mest spännande bolag inom förnyelsebar energi. Nu väntar en ny fas för SeaTwirl, med allt mer globala kontakter. Därför känns det bra att lämna över ordförandeklubban till Jens och till Peter som vice. Jag kan inte tänka mig bättre personer för att leda styrelsearbetet och företaget härifrån”, säger Roger Cederberg.

”Roger har varit en mycket uppskattad ordförande och team-medlem under åren som SeaTwirl har gjort sin fina resa som startup-bolag”, säger styrelseledamoten Pontus Ryd, som även representerar en av SeaTwirls större aktieägare.

Samtidigt som Roger lämnar styrelsen lämnar även SeaTwirls uppfinnare och grundare Daniel Ehrnberg styrelsen för att istället arbeta med bolagets tekniska utveckling som teknisk specialist. Sedan bolagets grundande 2012 har Daniel haft dubbla roller som ledamot i styrelsen och medlem i teamet.

Jag är tekniker i grunden och nu när SeaTwirl går in i en ny fas så används min tid bättre för den tekniska utvecklingen”, säger Daniel Ehrnberg.

Styrelseförändringarna förväntas ske på nästa styrelsemöte.

Bolagets fyra huvudägare meddelar samtidigt att de vill föreslå ett teckningsoptionsprogram riktat till tre styrelseledamöter, samt till nya rådgivare och nyckelpersoner. Mer information om teckningsoptionsprogrammet publiceras i form av beslutsförslag i en kallelse till extra bolagsstämma.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2