SeaTwirl förstärker organisationen

Vindkraftsbolaget SeaTwirl förstärker organisationen genom att anställa Mats Hult som ny ekonomichef (CFO) och befordra Jonas Boström till ny teknisk chef (CTO). Båda började sina nya tjänster den 18 maj.

Mats Hult, som bolaget utsett till sin nya ekonomichef har gedigen erfarenhet från flera olika branscher och företag. Han har erfarenhet från internationella miljöer, producerande företag och utvecklingsbolag och senaste uppdraget inom ett innovationsbolag. Mats har genom åren haft en rad ledande befattningar och olika tjänster som Ekonomichef, VD och Produktionschef, och arbetsinnehållet har också varit inom organisation/personalfrågor, inköp och olika förändringsprojekt. Mats Hult har Ekonomie Magisterexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ingenjörsexamen, Maskin från Högskolan i Jönköping.

Jonas Boström, som bolaget utsett till sin nya teknikchef har lång och gedigen erfarenhet från branschen och varit anställd och projektledare på SeaTwirl sedan 2018. Jonas har tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers.

”SeaTwirl välkomnar Mats Hult och Jonas Boström till sina nya ledningspositioner inom bolaget. Då SeaTwirl går in i nästa utvecklingsfas och organisationen växer är kompetenser och egenskaper som Mats och Jonas besitter av största vikt. Vi önskar dem bägge varmt välkomna och ser fram emot att de sätter sin prägel på sina respektive områden. Vi vill också passa på och tacka Johanna Hultgren för sitt otroligt fina arbete och engagemang. Johanna kommer även i fortsättningen att arbeta med ekonomifunktionen tillsammans med Mats” Säger Peter Laurits, VD på SeaTwirl.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installa­tion till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Nu är SeaTwirl i en expansionsfas med fokus på marknad och uppskalningen av vindkraft­verket.

Bildtext: SeaTwirls nya animationer för det framtida S2 kraftverket och Jonas Boström (CTO) och Mats Hult (CFO).


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2