SeaTwirl har utsett Peter Laurits till ny VD

Vindkraftsbolaget SeaTwirls styrelse har utsett Peter Laurits, vice styrelseordförande, till ny VD, varmed han lämnar sin styrelsepost och sin roll som vice ordförande. Styrelsen tackar samtidigt interims-VDn Peter Schou för hans insatser under våren. Peter Laurits tillträder omgående.

Bildtext: SeaTwirls nya animationer för det framtida S2 kraftverket och nye VDn Peter Laurits.

Peter Laurits, som styrelsen utsett till SeaTwirls nya VD, har en gedigen erfarenhet av Bolaget. Peter har under två år arbetat i Bolagets styrelse, såväl under tiden som Roger Cederberg varit ordförande, som Jens Tommerup. Under denna period har Peter Laurits bland mycket annat varit en värdefull resurs till SeaTwirls team i affärsförhandlingar och samarbeten med partners.

Därutöver har Peter Laurits ett långt förflutet från utveckling och internationell försäljning av svensk innovation i drygt 20 länder genom olika kommersiella roller och som VD för ett flertal högteknologiska företag. Han har en civilingenjörsexamen i Elektronik från Chalmers, kompletterat med management och ekonomi från Handelshög­skolan i Stockholm och ett amerikanskt lärosäte.

  • ”Som jag tidigare nämnt, ser jag det som en stor förmån att få möjligheten och förtroendet att jobba med ett sådant innovativt och starkt koncept som SeaTwirl och att kunna erbjuda världen bättre och effektivare energi. Nu ser jag även fram emot att på ett operativt plan ansluta till det växande och starka SeaTwirl teamet för att gemensamt ta SeaTwirls produkter till världsmarknaden”, säger Peter Laurits.

Peter Laurits tillträder omgående som VD och kommer att jobba parallellt med avgående interims-VDn Peter Schou under en övergångsperiod.

  • ”Styrelsen välkomnar Peter Laurits som VD och tackar samtidigt för Peter Schous insatser som interims-VD under våren. Vi önskar dem båda varmt lycka till under överlämningsperioden, samt ser fram emot att Peter Laurits kommer in operativt med sitt starka kommersiella driv och sätter sin prägel på företaget”, säger Klementina Österberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installa­tion till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Nu är SeaTwirl i en expansionsfas med fokus på marknad och uppskalningen av vindkraft­verket.

 

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2