SeaTwirl inleder forskningssamarbete med Chalmers och RISE

SeaTwirl inleder ett forskningssamarbete med Chalmers och RISE (Research Institutes of Sweden) för ett projekt som utförs inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum.

SeaTwirl siktar på att bli ledande inom flytande vindkraft och en nyckel för att nå dit är kostnadseffektivitet genom en robust konstruktion. Det ger ett lägre behov av underhåll och en möjlighet att placera vindkraftverken på platser som har tuffa förhållanden men utmärkta vindförutsättningar.

Som ett led i det arbetet har SeaTwirl tillsammans med Chalmers och RISE startat det gemensamma projektet ”Analysmetodik för utmattningslaster i vindkraftverk” som ska ta fram en designmetodik för utmattningslaster i vertikalaxlade vindkraftverk med fokus på själva turbinen och dess kompositkomponenter. Det vill säga hur vindkraftverken bäst kan konstrueras för att bli så robusta som möjligt.

– Nästa stora språng för vindkraftsbranschen är att ta sig längre ut till havs med flytande vindkraftverk. Det är spännande att arbeta med SeaTwirl, dess engagerade och kunniga ingenjörer samt den intressanta tekniken. Som branschveteran ser jag därför fram emot att få bidra till det här projektet, säger Anders Wickström från RISE.

Arbetet utförs inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som har Chalmers som värdorganisation. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Chalmers, RISE och SeaTwirl.

– Vi är väldigt glada för engagemanget från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, RISE och alla inblandade parter för det här projektet. Det kommer att ge oss värdefulla kunskaper kring utformningen av våra banbrytande flytande vindkraftverk, säger SeaTwirls vd Gabriel Strängberg.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2