SeaTwirl kommer få patent i USA

SeaTwirl har fått besked om att det amerikanska patentverket avser bevilja patent för en förankringslösning för ett flytande vertikalaxlat vindkraftverk.

Vindkraftverk till havs kommer att utsättas för mycket hårt väder, och förankringen av verket är därför en viktig aspekt. Patentet som nu avses beviljas relaterar till en förankringslösning enligt vilken det finns en eller flera flytkroppar mellan verket och förankringen på havsbotten. Detta förbättrar verkets stabilitet och minskar risken för att kraftverket delvis dras ner under vattenytan i samband med storm.

– En viktig del för den flytande vindkraften är förankringslösningen och detta patent är ett sätt för SeaTwirl att stärka sin position inom det området. Vårt strategiska arbete med att bygga en bred patentportfölj fortsätter och ger oss ett bättre läge på marknaden, säger vd Gabriel Strängberg.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2