SeaTwirl och Crest Consultants AB i Brasilien-samarbete

Vindkraftsbolaget SeaTwirl ska tillsammans med ingenjörsbolaget Crest Consultants AB bearbeta den brasilianska marknaden.

Crest Consultants AB är ett konsultbolag inom marine- och offshoresektorn med lång erfarenhet, bland annat från projekt i Brasilien. Tanken med samarbetet är att identifiera specifika områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft, utveckla konceptprodukter med brasilianska partners baserade på SeaTwirls teknik och Crest ingenjörserfarenhet och kontaktnät i Brasilien, samt att på sikt hitta kommersiella projekt att samarbeta kring. Till stöd är att Sverige och Brasilien har sedan flera år ett strategiskt samarbetsavtal för att stimulera partnerskap inom innovation och utveckling mellan länderna.

– Brasilien är en spännande marknad med väldigt goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft, då det både finns mycket kust och en stor offshoreindustri, säger SeaTwirls interims-vd Peter Schou.

I ett första skede ska en förstudie, som delvis finansieras med stöd på 50 000 SEK från Offshore Väst, genomföras.

Goda förutsättningar
Med sin 700 mil långa kuststräcka och stora kunnande inom offshore är Brasilien idealt rustat för havbaserad vindkraft. På grund av att oljebolagens fokus alltmer riktas mot förnyelsebar energi, och de gynnsamma naturliga förutsättningarna, har intresset i landet för koncept och projekt inom havsbaserad vindkraft ökat på senare år.

Bland annat har den statliga oljejätten Petrobras flera samarbetsavtal med internationella bolag om projektutveckling inom havsbaserad vindkraft samtidigt som forskningscenter och universitet studerar innovativa lösningar för att ta tillvara naturresursen.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2