SeaTwirl partner i forskningsprogram för vindkraftsparker

SeaTwirl är med som partner i Train2Wind, ett doktorandprogram som ska analysera hur havsbaserade vindkraftsparker påverkar vinden. Slutsatserna kommer att bidra till bättre utformning och placeringar av vindkraftsparker.

Projektet
Per definition tar ett vindkraftverk energi från vinden. Den energin fylls på från vinden från ovan och sidorna på grund av bakgrundsturbulens. Tänk att du står i lä mot en husvägg. Precis vid väggen är det helt vindstilla, men ju längre bort från väggen du går desto mer blåser det. På ungefär samma sätt fungerar det med ett vindkraftverk.

Ute på havet är det dock mindre bakgrundsturbulens samtidigt som vindkraftsparkerna är större. Det innebär att energin inte kan fyllas på från sidorna, eftersom de flesta turbiner har andra turbiner på bägge sidor om sig. Påfyllning kan därför bara ske ovanifrån genom en process som på engelska kallas entrainment. Train2Wind ska analysera den processen genom datormodellering och vindtunnelmodeller med mätdata från fältet som samlats in med lidar, radar, satelliter och drönare.

Projektet startar i februari 2020 och kommer dels att utbilda 20 doktorander inom havsbaserad meteorologi och mätteknik, dels hitta gränserna och effekterna för hur atmosfärlagret runt vindkraftsparken uppstår och försvinner. Med andra ord, hur långt bort måste man gå innan det blåser som vanligt.

SeaTwirls bidrag
Vertikalaxlade vindkraftverk påverkar vinden annorlunda än horisontalaxlade vindkraftverk. För att verifiera modellerna för vertikalaxlade vindkraftverk kommer projektet att göra mätningar på SeaTwirls fullskaliga 1 MW-modell, SeaTwirl S2.

Praktiska tillämpningar
Om vindkraftverk eller vindkraftsparker placeras för nära varandra kan de i praktiken stå i lä för varandra, vilket gör dem ineffektiva. Med ökade kunskaper och bättre planering kan således tiotals miljarder euro i missallokeringar till ineffektiva vindkraftsparker potentiellt undvikas.

Partners
Rekryterande partners är Danmarks Tekniske Universitet, Køpenhavns Universitet, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Eberhard Karls Universität Tübingen och Universitetet i Bergen.

Övriga partners är Vattenfall, Equinor, innogy, SeaTwirl och John Hopkins Whiting School of Engineering.

Namnet
Projektets namn Train2Wind kommer från effekten som ska studeras enTRAINment och doktorandprogrammet som på engelska heter PhD TRAINing school.

 

Läs mer HÄR!


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2