SeaTwirl presenterar LCOE estimeringar

Vindkraftsbolaget SeaTwirl presenterar uppskattningar av LCOE (Levelized Cost of Electricy) för SeaTwirl S2, 1 MW-verket som är under utveckling, och val av testplats.

Presentationen baseras på broschyren nedan, där följande uppgifter finns med:

· SeaTwirl har valt Norge som testplats för SeaTwirl S2. Arbete med koncessionen för testplatsen pågår.

· SeaTwirls LCOE uppskattas bli 21 % lägre än för konkurrenter.

· Tredje part uppskattar LCOE för SeaTwirl S2 i ett moget skede till under €50/MWh.

De två sistnämnda uppgifterna är estimeringar, som vidareutvecklas kontinuerligt av Bolaget.

 

Läs hela broschyren här:

LCoE SeaTwirl


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2