SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2023

SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för perioden 2023.01.01-2023.12.31

Väsentliga händelser under perioden (2023-01-01 ­- 2023-12-31)

 • SeaTwirl genomför en företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken. Januari
 • Företrädesemissionen tecknades till cirka 109,3 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 348 859 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 83,6 procent av Företrädesemissionen, och 414 352 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt tas i anspråk. Bolaget tillförs därmed cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Januari
 • Koncessionen i Norge vinner laga kraft. Januari
 • Johan Sandberg tillträder som ny VD. Mars
 • SeaTwirl startar upp Advisory Board bestående av fyra erfarna experter från den globala industrin. Maj
 • SeaTwirl signerar en MoU med Kontiki Winds. Maj
 • SeaTwirl levererar sitt första anbud tillsammans med Kontiki Winds och Oceaneering och erhåller sin första kommersiella intäkt. Juni
 • SeaTwirl blir antagna till BAPSEA programmet av Energimyndigheten och Business Sweden. Juni
 • SeaTwirl erhåller 3,4 MSEK från OESA avsedda för utveckling av vissa delar inom S2x projektet. Juni
 • Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 91,7 procent och SeaTwirl tillfördes cirka 15,3 MSEK. Juni
 • Samarbetsavtalet med Kontiki Winds utökas till en treparts-MoU med det amerikanska bolaget Oceaneering. Augusti
 • Kontiki Winds och Oceaneering presenterar systemet där SeaTwirl’s turbin ingår på konferensen South America Offshore Wind 2023 i Rio de Janeiro. September
 • Kontiki Winds avslutar sin verksamhet med kort varsel men samarbetet med Oceaneering fortsätter oförändrat. Oktober
 • SeaTwirl har slutrapporterat EU-projekt SME, som erhölls år 2019, under året och erhöll i december slutbetalning på 7,6 MSEK.

 Finansiell utveckling under perioden (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgår till 51 620 kr (0 kr) och rörelseresultatet till -18 930 769 kr (-20 134 819 kr).
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader samt produktionskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 86 895 356 kr (80 861 589 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 582 804 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till 51 591 496 kr (- 26 089 132 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 74 588 450 kr (22 996 953 kr).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 147 676 642 kr (91 291 051 kr) varav periodens resultat utgjorde -17 030 628 kr (-20 028 506 kr).

VDs kommentar
Det har snart gått ett år sen jag antog utmaningen som VD för SeaTwirl, och jag kan bara säga att det har varit ett otroligt spännande år. Listan på allt vi har hunnit med är lång men viktigast och roligast är att de framsteg som gjorts med vår teknik och att jag fått möjlighet att lära känna vårt fantastiska team. Jag är otroligt imponerad över dem och vill passa på att rikta ett stort tack till all personal på SeaTwirl för året som gått!

Jag är också glad över att företrädesemissionen i januari övertecknades i en annars synnerligen svår kapitalmarknad, vilket visar på fortsatt starkt förtroende från både nya och gamla aktieägare. Stort tack för att ni vill vara med på den här resan!

Men det har också varit ett krävande år på många sätt. Klimatomställningen accelererar faktiskt men det känns inte som att det går tillräckligt fort. Omvärlden blir mer osäker, kostnader ökar, debatten hårdnar, och det kan vara svårt att hålla fokus på långsiktiga mål. Även om jag och SeaTwirl tar med oss många positiva upplevelser från det gångna året så har vindkraftsindustrin, särskilt havsbaserad, ställts inför flera utmaningar som gjort att utvecklingen inte gått i den takt den behöver. Det har uppstått flaskhalsar i leverantörskedjan av havsbaserade vindturbiner, infrastrukturinvesteringarna som krävs för att bygga ut satta mål kräver enorma mängder kapital vilket drabbas hårt av höga räntor, samt att utbyggnaden av nät drar ut på tiden. För oss blev detta en möjlighet då även stora aktörer tvingades tänka “utanför boxen” vilket gav oss möjligheten att gå in i dialoger och bygga relationer som vi kommer intensifiera och utveckla vidare.

Men vi har också sett fina ljuspunkter. Det händer mycket inom ett av de svåraste områdena att reducera utsläpp på, nämligen oljeplattformar i havet. Det är idag stort tryck på oljebolagen att reducera sina enorma utsläpp vilket också drivs av säkerhetspolitiska och kommersiella krafter. Det kan tyckas ironiskt att man skulle driva en oljeplattform med vindkraft men logiken är inte konstigare än att man ersätter vilket annat fossilt kraftverk som helst med vindkraft. Förutom att reducera utsläpp driver det teknikutveckling av förnybar energi och är utan tvekan en av SeaTwirl’s allra bästa möjligheter att accelerera vår utveckling. Vi måste naturligtvis bygga vår teknik steg för steg, från små till större turbiner, och vi arbetar stenhårt för att försöka ta en position där vi kan fortsätta utveckla vår teknik utan fler nyemissioner. Jag har från dag ett försökt driva ett kommersiellt fokus för att både förstå var våra bästa möjligheter finns, och att driva marknaden framåt. Vi måste bygga vår historia på det som är styrkorna med vår teknik, och vara realistiska med vilka möjligheter vi har och fokuserar på dem.

Givetvis hade jag önskat en annan utveckling av vår aktiekurs än den vi sett under 2023 men jag förblir trygg med att det kommer vända. Förhoppningen var att kunna komma med fina nyheter under Q4 men vissa processer får bara ta den tid som krävs. Vi är selektiva med vad vi lägger vår kraft på och när vi hittat de möjligheter vi verkligen tror på kommer vi fokusera våra insatser. Sammanfattningsvis har 2023 varit både ett spännande och krävande år. Vi rekryterade en Advisory Board med verkliga superexperter som stödjer vårt tekniska arbete och stärker våra strategiska beslut. Vi levererade vårt första anbud, fick våra första intäkter, blev antagna till BAPSEA programmet drivet av Energimyndigheten och Business Sweden med fokus på marknader i Sydostasien. Tekniken har utvecklats på en mängd områden, och vi har utökat vår produktportfölj med flera koncept i olika storlekar. Vi har haft bra möten i Japan, Brasilien, Skottland, Filippinerna, Malaysia, London, Washington DC, Berlin, Paris, Oslo, Spanien, Holland, Singapore mfl. Våra relationer mognar, vi har hittat en “value proposition” som funkar, vi håller hårt i kapitalet, och har bra kontroll på kostnaderna. 2024 blir utan tvekan ett viktigt år och jag är övertygad om att det kommer bli bra!

Johan Sandberg, VD.

Läsa hela rapporten här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2