SeaTwirl publicerar delårsrapport

SeaTwirl publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2024

Väsentliga händelser under perioden (2024-01-01 ­– 2024-03-31)

 • SeaTwirl har genom ELBE EUROCLUSTERs utlysning tilldelats konsulttimmar från franska företaget Zelin till ett värde av 60 000 EUR. Februari
 • SeaTwirl signerar en MoU (Memorandum of Understanding) med det brittiska offshore företaget Verlume, specialist på intelligent energihantering och energilagring, för att samarbeta kring elektrifiering av offshore tillgångar och avkarbonisering av olja- och gasindustrin. Mars
 • SeaTwirl signerar en MoU (Memorandum of Understanding) med det japanska bolaget SCPM, ett dotterbolag till Sumitomo Corporation. Intentionen med MoU:n är att båda företagen ska samarbeta för att marknadsföra SeaTwirls vertikalaxlade vindturbin på den japanska marknaden. Mars

  Väsentliga händelser efter perioden
 • SeaTwirls valberedning föreslår nyval av fyra ytterligare ledamöter vid Årsstämman den 7 maj. De fyra föreslagna är Sara Brandt, Jérôme Guillet, Johan Lundblad och Per Ekdahl (2024-04-03).

Finansiell utveckling under perioden (2024-01-01 – 2024-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 712 748 kr (-4 397 488 kr).
 • Det negativa resultatet är hänförligt till kostnader för utveckling och produktion, inklusive personalkostnader. Kassaflödet före finansieringsverksamheten var alltjämt negativt.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 89 432 409 kr (85 824 601 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 582 804 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -11 060 495 kr (47 765 128 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 63 527 956 kr (70 762 082 kr).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 142 956 496 kr.

VDs kommentar

Jag vill börja VD ordet med att reflektera lite över det som hänt i den havsbaserade vindkraftsindustrin sedan vi gick in i det nya året. I slutet av mars hade Norge sin första auktion för ett havsbaserat vindkraftsprojekt vilket är en stor milstolpe för den norska industrin. Auktionen gällde bottenfasta turbiner men på förhållandevis djupt vatten. Bara det att auktionen blev av och att en vinnare blev utsedd var en lättnad och visar att industrin är på väg tillbaka. Det här är ett viktigt steg då Norge är en stor marknad både för flytande vindkraft och för elektrifiering av olja- och gasplattformar. Samtidigt fick Vattenfall godkänt av länsstyrelsen för sitt första flytande vindkraftsprojekt här i Sverige, strax norr om Göteborg, vilket också är ett stort steg framåt även om vi tror att det projektet ligger längre fram i tid.

Vi har under den senaste perioden arbetat med att parallellt med S2x-projektet också utveckla en större modell, samtidigt som vi behållit vårt fokus på marknaden, kunder och på att utveckla vårt kommersiella erbjudande. Vi har identifierat marknaden för elektrifiering av olja- och gasplattformar som en våra största möjligheter och satsar hårt där. Det är en enorm industri där verksamheten globalt faktiskt står för mer utsläpp av växthusgaser än den globala stålindustrin. Det kan tyckas ironiskt att man skulle driva en oljeplattform med vindkraft men logiken är inte konstigare än att man ersätter vilket annat fossilt kraftverk som helst med vindkraft. Förutom att reducera utsläpp driver det teknikutveckling av förnybar energi och är utan tvekan en av våra allra bästa möjligheter till att accelerera vår utveckling. En stor andel av världens olja- och gasplattformar är havsbaserade och finns installerade i många geografier, dock inte i Sverige. Vi har därför nyligen etablerat representation i Brasilien, Skottland och Asien. För just den här marknaden har vi under Q1 utvecklat en större turbin och landat i att det kommer vara i storleksordningen 4–6 MW, beroende på vind- och vågklimat. Turbinen är framtagen konceptuellt och går just nu under arbetsnamnet S3. Som en del av vårt kommersiella fokus har vi under perioden även arbetat hårt med att identifiera och knyta till oss starka och relevanta partners. Vi kunde därför i slutet av mars meddela att vi signerat ett samarbetsavtal med det brittiska offshoreföretaget Verlume, för att tillsammans arbeta med elektrifiering av offshoreinstallationer och avkarbonisering av olja- och gasindustrin. Jag är mycket glad över att ingå i detta samarbete med en etablerad partner som Verlume, som är ett välkänt företag i industrin. I slutet av mars kunde vi även publicera nyheten att vi signerat ett avtal mellan oss och SCPM, ett dotterbolag till det japanska företaget Sumitomo Corporation, med intentionen att vi ska samarbeta för att få sälja och utveckla vår turbin mot den japanska marknaden. Det här blir ett viktigt samarbete för oss då Sumitomo och SCPM är en enormt resursstark och tung partner i Japan. Japan är en mycket viktig marknad då det är ett av de länder med världens största potential för flytande vindkraft med över 4000 öar, stora vattendjup och lång kustlinje.

Slutligen vill jag välkomna er alla att anmäla er till vår Årsstämma som kommer att hållas i Göteborg den 7 maj. Det hade varit fantastiskt fint att få möta så många som möjligt av er här på plats i Lilla Bommen och få chansen att presentera mer av våra planer, teknologin och att få svara på era frågor.

Johan Sandberg, VD.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2