SeaTwirl publicerar delårsrapport

SeaTwirl publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2023

Väsentliga händelser under perioden (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • SeaTwirl publicerade årsredovisning för 2022. April
 • SeaTwirl startade upp en Advisory Board bestående av Andrew Garrad, Maf Smith, Ulf Troedsson och Finn Gunnar Nielsen, samtliga med lång och gedigen erfarenhet från vindkraftsindustrin och näringslivet. Maj
 • SeaTwirls VD Johan Sandberg presenterade SeaTwirl på bland annat Aktiedagen i Stockholm, Redeye investor day, Småbolagspodden, Offshore Wind Forum i Göteborg, samt Floating Wind Days i Haugesund, Norge. Maj
 • SeaTwirls årstämma hölls i Lilla Bommen i Göteborg. Maj
 • SeaTwirl signerade en MoU (Memorandum of Understanding) med Kontiki Winds. Maj
 • SeaTwirl blev av Energimyndigheten och Business Sweden antagen till Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA). Juni
 • SeaTwirl erhöll 3,4 MSEK från OESA. Juni
 • Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 91,7 procent och SeaTwirl tillfördes cirka 15,3 MSEK. Juni
 • SeaTwirls VD Johan Sandberg presenterade SeaTwirl på bland annat EcoSummit i Berlin, Seanergy i Paris, och CFO Mats Hult representerade SeaTwirl i Almedalen. Juni

Finansiell utveckling under perioden (2023-04-01-2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 524 071 kr (-4 536 223 kr).
 • Det negativa resultatet är hänförligt till kostnader för utveckling och produktion, inklusive personalkostnader. Kvartalet har även belastats med kostnader för emission som genomfördes i juni.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 86 669 493 kr (59 468 156 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 582 804 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till 9 539 133 kr (3 617 236 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 80 301 214 kr (46 555 946 kr).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 154 720 106 kr (103 897 945 kr).

VDs kommentar

Det är idag ett enormt tryck i industrin kring havsbaserad vindkraft och i synnerhet flytande vindkraft. Även Sverige börjar få upp ögonen för möjligheterna och fördelarna med flytande vindturbiner som kan byggas där konflikter med andra intressen kan undvikas eller helt elimineras. Men vi ser också hur leverantörer av konventionella vindturbiner har det svårt, vilket riskerar förseningar och stora problem för industrin. De nya satsningarna skapar stor press på leverantörer av material, varv och infrastruktur, något som å andra sidan skapar möjligheter för bolag som SeaTwirl.

Q2 har varit ett händelserikt kvartal för SeaTwirl. I maj startade vi upp en Advisory Board bestående av fyra medlemmar som vi ämnar ta in råd och unik kompetens från. Jag är mycket glad över att dessa fyra är Andrew Garrad, Finn Gunnar Nielsen, Maf Smith och Ulf Troedsson, som tillsammans bidrar med bred kompetens från både vindkraftsindustrin och näringslivet. I maj hade vi kick-off och är nu i gång med ett bra samarbete. I maj signerade vi också det viktiga MoU’n (Memorandum of Understanding) med Kontiki Winds. Intentionen är att tillsammans identifiera och diskutera kommande möjligheter för att elektrifiera olje-och gasinstallationer och andra havsbaserade applikationer med vår unika vindturbin. Kontiki Winds har stor erfarenhet av att arbeta med elektrifiering av havsbaserade tillgångar med hjälp av vindkraft, och vi har teknologin som passar väldigt bra för dessa typer av applikationer.

I juni fick vi reda på att vi av Energimyndigheten och Business Sweden blivit antagna till Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA). Vi kommer under programmets gång att få tillgång till resurser, vägledning och nätverksmöjligheter med branschledare, regeringstjänstemän och potentiella affärspartners. Asien, och särskilt Sydostasien, är en viktig världsdel för klimatet och en potentiell marknad för oss och det kommer bli spännande att accelerera vår verksamhet här med hjälp av BAPSEA programmet!

Jag är även otroligt glad för att våra teckningsoptioner (TO3) tecknades till ca 91,7% och att SeaTwirl tack vare det erhåller ca 15,3 miljoner kronor. Det är verkligen glädjande och ett styrkebesked att så många av våra ägare ville vara med och stötta bolaget i denna emission. På en finansiell marknad som har saktat ner är vi glada över den höga nyttjandegraden, vilket kommer bidra till att finansiera vårt fortsatta arbete med utveckling av SX och vidare effektivisering av S2x.

Som sagt, vi ser en positiv utveckling för branschen av havsbaserad vindkraft, där mycket kommer hända de kommande åren. Jag är glad att du vill vara med och följa oss på den här spännande resan!

Johan Sandberg, VD.

Ladda ner rapport här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2