SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent

SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent och SeaTwirl AB tillförs 8,3 MSEK.

SeaTwirl AB meddelade idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med SeaTwirls företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020. Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 96,77 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Vi är mycket glada och stolta över utfallet och för det stora intresset som finns för SeaTwirl. Jag vill verkligen tacka befintliga ägare som väljer att fortsätta stödja oss på vår resa, samt styrelse och ledning. Tack vare finansieringen kan utvecklingen av S2 fortgå enligt plan och vi kan ta oss närmare målet om en kommersialisering av flytande vindkraft till havs.”  Peter Laurits, CEO

Läs pressmeddelandet här 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2