Solvina invests in SeaTwirl AB

"Vi är väldigt glada att Solvina med sin kompetens inom kraftindustrin har beslutat att investera i SeaTwirl AB. Tillsammans med Solvina kommer vi att få ännu bättre möjligheter att lyckas med våra långsiktiga mål med att bli ett av de ledande företagen inom vindkraft, säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl AB. “We are very pleased that Solvina with their competence within the power industry have decided to invest in SeaTwirl AB. Together with Solvina, we will have an even better opportunity to succeed with our long term goals which is to become one of the leading companies within offshore wind”, says Gabriel Strängberg, CEO of SeaTwirl AB.

Solvina är ett ingenjörsföretag beläget i Göteborg som grundades 1997.

“Vi är glada över att vara en del av SeaTwirl AB. Vi ser synergier som kan vara till stor hjälp för båda parter”, säger Pontus Ryd, en av ägarna till Solvina.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2

2024.04.25

Q&A Webinar with SeaTwirl’s CEO

Take the chance and join us at this webinar where you'll have the opportunity to ask the questions you've been…