Solvina invests in SeaTwirl AB

"Vi är väldigt glada att Solvina med sin kompetens inom kraftindustrin har beslutat att investera i SeaTwirl AB. Tillsammans med Solvina kommer vi att få ännu bättre möjligheter att lyckas med våra långsiktiga mål med att bli ett av de ledande företagen inom vindkraft, säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl AB. “We are very pleased that Solvina with their competence within the power industry have decided to invest in SeaTwirl AB. Together with Solvina, we will have an even better opportunity to succeed with our long term goals which is to become one of the leading companies within offshore wind”, says Gabriel Strängberg, CEO of SeaTwirl AB.

Solvina är ett ingenjörsföretag beläget i Göteborg som grundades 1997.

“Vi är glada över att vara en del av SeaTwirl AB. Vi ser synergier som kan vara till stor hjälp för båda parter”, säger Pontus Ryd, en av ägarna till Solvina.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2