SeaTwirl kan hjälpa Norge att bli ledande inom flytande vindkraft

SeaTwirls ordförande Roger Cederberg uttalar sig i artikel om Norges framtid som ledare inom flytande vindkraftsektorn.

Med sitt läge vid Norska havet och Nordsjön och sin expertis från olja- och gasindustrin har Norge unikt goda förutsättningar för att bli en global ledare inom sektorn och att skapa en ny exportnäring. SeaTwirls ordförande Roger Cederberg intervjuas i en stor artikel i norska Teknisk Ukeblad om Norges möjligheter att ta en ledarroll i utbyggnaden av flytande havsbaserad vindkraft.

– Tiden är inne för en satsning på flytande havsbaserad vindkraft i Norge eftersom vi har solid kompetens inom marina strukturer från olja- och gasindustrin. Vi måste använda den för att utveckla en ny exportindustri, innan Frankrike och flera andra länder hinner före, säger Håkon S. Andersen på Dr techn. Olav Olsen till TU, Norges största tekniktidning.

Vid Karmøy Metcentre, där Statoil har testat och utvecklat sitt Hywind-koncept, har det byggts upp ett testcenter som kommer att få en nyckelroll i landets satsning på flytande vindkraft. Där finns all tänkbar infrastruktur och elkablar från havet in till land.

Norska staten har valt att stödja framväxten av den flytande vindkraftsindustrin genom att tillföra myndigheten Enova stora resurser som ska fördelas via bidrag och lån. Det finns dock ett missnöje bland aktörerna inom området med villkoren, som inte anses tillräckligt gynnsamma. Chefen för Metcentre, Arvid Nesse, tycker att norska staten kunde göra mer för att bistå med riskkapital och får medhåll av SeaTwirls ordförande.

– Utformningen av lånen gör att det är enklare för stora bolag att låna pengar och de behöver egentligen inte låna, säger Roger Cederberg.

Roger berättar vidare att SeaTwirl har täta kontakter med Karmøy Metcentre och instämmer i att Norge har goda förutsättningar, förmodligen de bästa i hela Europa med tanke på kunnandet från olja- och gasindustrin, för att utveckla flytande vindkraft. Och det finns ett stort intresse hos den norska offshore-industrin att bredda sig mot offshore vind.

SeaTwirls nästa steg är att till 2020 bygga och sjösätta en fullskalig turbin på 1 MW och ett av länderna som utvärderas som testplats är Norge. För att utveckla konceptet vidare därifrån kommer mer kapital att behövas.

– Vi kommer att söka bidrag från svenska myndigheter, från EU och från Enova. Vi kommer också att vända oss till norska investerare. Längre fram kommer SeaTwirl även att genomföra en nyemission, säger Cederberg till TU.

Om förutsättningarna blir de rätta i Norge kan SeaTwirl hjälpa dem i deras ambition om att bli en ledande nation inom flytande vindkraft.

Läs hela artikeln här: https://www.tu.no/artikler/mangler-kapital-til-testpark-for-havvind-frykter-at-andre-land-kommer-oss-i-forkjopet/433209


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2