Underskattade marknadsprognoser för flytande vindkraft!?

IEEFA skriver i en artikel att potential och ambitioner inom havsbaserad vindkraft kan vara underskattade.

Den amerikanska tankesmedjan IEEFA skriver i en artikel att de asiatiska ländernas potential och ambitioner inom havsbaserad vindkraft kan vara underskattade i marknadsprognoser från till exempel Bloomberg New Energy Finance.

Bakgrunden är att kostnaden för havsbaserad vindkraft har fallit kraftigt under senare år. Större turbiner och skalfördelar i leverantörskedjor har bidragit till havsbaserad vindkraft nu byggs ut utan särskilda prissubventioner i Europa. Framstegen här kan nu länderna i Asien dra nytta av, enligt IEEFA.

Och det saknas inte ambitioner. Tillsammans har länder som Kina, Japan, Sydkorea, Vietnam, Taiwan, Filippinerna och Indien ambitioner att bygga 100 GW havsbaserad vindkraft till 2030. Skulle de nå bra 70 procent av den siffran skulle det kunna ersätta elen från 300-350 miljoner ton kol årligen, enligt IEEFA. Det motsvarar cirka 35-40 procent av den årliga havsburna handeln med kol.

Branschen är ännu i sin linda i Asien och det återstår mycket arbete för myndigheterna att för att stödja utvecklingen. Men i havsbaserad vindkraft har de en värdefull ny resurs att ta tillvara på, enligt IEEFA.

Läs hela artikeln här:
http://ieefa.org/offshore-wind-power-the-underexplored-opportunity-to-replace-coal-in-asia/


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2