Vi gör en företrädesemission

SeaTwirl's styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 64,5 MSEK.

SeaTwirl’s styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 64,5 MSEK. Läs mer i pressmeddelandet.

Några viktiga (preliminära) datum

  • 30 december, sista handelsdag inklusive teckningsrätter
  • 3 januari, avstämningsdag för teckningsrätter och publicering av EU-tillväxtprospekt
  • 5-19 januari, teckningsperiod

2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2