White paper: Möjligt att dramatiskt öka densiteten i vindkraftsparker med SeaTwirls vertikalaxlade turbiner

På grund av snabbare turbulensåterhämtning är det möjligt att placera SeaTwirls vertikalaxlade turbiner tätare ihop i en vindkraftspark och få mer kraftproduktion från samma område, visar simulationer i ett nytt white paper.

SeaTwirl gav Dr Pablo Ouro, forskare på University of Manchester, i uppdrag att genomföra och skriva analysen. Den undersöker olika konfigurationer av vindkraftsparker med 25 10 MW-turbiner placerade i fem rader och finner att parker med vertikalaxlade turbiner presterar bättre än horisontalaxlade i samtliga scenarion. Orsaken är att turbulensen som uppstår försvinner snabbare med vertikaxlade turbiner, vilket gör det möjligt att placera dem tätare ihop.

“Det beror på den högre turbulensintensiteten. För att visualisera det kan man tänka sig en ström vatten. Om du sänker ner en propeller i vattnet kommer den skapa en lång virvel bakom sig. Men om du rör i vattnet med en sked, så kommer turbulensen som uppstår försvinna mycket snabbare”, säger Jonas Boström, CTO på SeaTwirl.

Resultaten stärker SeaTwirls värdeerbjudande till vindkraftsparksutvecklare. Läs pressmeddelandet på engelska här.

Ladda ner white paper (på engelska): SeaTwirl wind farm layout design_v5_FINAL.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2