WindEurope: Flytande vindkraft kan spela nyckelroll för Europas klimatmål

I Europa finns 80 procent av vindresurserna på vatten som är djupare än 60 meter. Med flytande vindkraft kan de resurserna utnyttjas och på så vis kan tekniken spela en nyckelroll för att nå EU:s klimatmål till 2030.

EU:s ledarroll inom havsbaserad vindkraft kan bara försvaras om den expanderas till att också omfatta flytande vindkraft. Och eftersom det inte finns några flytande vindkraftsprojekt planerade för perioden 2021–2025 finns det en lucka för de som agerar att rycka åt sig en ledande ställning, sade Giles Dickson som är chef för vindkraftens europeiska branschorganisation WindEurope på FOWT-mässan som nyligen hölls i Marseille.

EU måste installera 6 GW havsbaserad vindkraft per år under åren 2021–2030 för att bibehålla nuvarande kostnadsreduceringstrender, generera aktivitet i leverantörsledet och för att bibehålla sitt tekniska ledarskap, enligt Dickson. För att säkerställa att så blir fallet borde EU-länderna inkludera flytande vindkraft i sina nationella energiplaner och anordna auktioner specifikt för flytande vindkraft.

Återigen får vi bekräftelse på att flytande vindkraftsmarknaden är på gång att bli mycket stor. SeaTwirl har potential att ta stora marknadsandelar i framtiden med sin kostnadseffektiva teknologi. Framtiden ser ljus ut.

WindEurope CEO urges EU Member States to unleash the potential for floating offshore wind


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2