Nyheter & Media

Competence Center for Marine Materials

SeaTwirl är en del av ett projekt som heter CCMM.

Vi är stolta över att kunna meddela att SeaTwirl är en del av ett projekt vid namn CCMM (Competence Center for Marine Materials), godkänt av VINNOVA. Huvudmålet med CCMM är att tillhandahålla kunskap samt fördjupad forskning relaterad till förbättrade och nya produkter/material, som kommer att uthärda den marina miljön och möta nya krav för olika offshore tekniker för förnybar energi: vind, tidvatten, vågor, solenergi etc.

Vi är glada av att vara en del av denna mycket kompetenta grupp och tillsammans arbeta för att utveckla material – och havsvetenskap.

Elsa Gejrot Mellstig, 18 November 2021

Competence Center for Marine Materials

SeaTwirl has a part in a project named CCMM

We are proud to announce that SeaTwirl has a part in a project named CCMM (Competence Center for Marine Materials), now approved by VINNOVA. The main goal of CCMM is to provide knowledge and in-depth research related to enhanced and new products/materials, materials that will endure the marine environment and meet new requirements for different offshore renewable energy technologies -wind, tidal, wave, solar etc.

We are happy to be a part of this very competent group and collaborate toward advancing materials and ocean science.

Elsa Gejrot Mellstig, 18 November 2021

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.