Nyheter & Media

Extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2019.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter.
  8. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för rådgivare och anställda m.fl.
  9. Stämmans avslutande.

 

Läs hela pressmeddelandet:

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.