Nyheter & Media

Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge.

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att överklaga och SeaTwirl har nu möjlighet att fortsätta projekteringen och installationen av prototypen S2x.

SeaTwirl tilldelades först koncessionen tillsammans med Marin Energi Testsenter i slutet av mars 2022 (se pressmeddelande från den 29 mars 2022). Som angavs i prospektet för den nyligen genomförda emissionen, inkom synpunkter på tilldelningen under den sedvanliga beredningsperioden. Dessa har nu avslagits och beslutet från 2022 har fastställts av NVE och det överordnade Olje- och energidepartementet.

“Ett efterlängtat beslut i en process som alltid är väldigt svår att prediktera. Överklagansprocessen har skapat osäkerhet kring tidsplanen för S2x som är ett kapitalintensivt projekt med långa ledtider. Vårt huvudfokus är kommersialisering av stora turbiner, SX, i flytande vindkraftsparker. Utfallet ger oss nu arbetsro att själva välja och planera installationen av S2x på det sätt som bäst stöder det målet”, säger VD Peter Laurits.

Platsen för koncessionen är i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen, cirka 700 meter från kusten.

Andreas Johansson, 26 January 2023

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.