Nyheter & Media

SeaTwirl beviljas stöd på 0,5 MSEK från Vinnova

SeaTwirls ansökan får ”Seal of Excellence” från EU-program för innovation och beviljas bidrag på 500 000 kronor från Vinnovas Runners-Up-program.

Vinnovas program är ett komplement till EU-programmet EIC SME instrument, ett program som EU inrättat inom ramen för Horizon 2020 för att specifikt stödja innovation i små och medelstora företag. EU-programmet har tre faser där de två första faserna ger anslag för projektutveckling och den tredje fasen fungerar som en affärsaccelerator.

SeaTwirl sökte bidrag från EU-programmets första fas, som beviljar bidrag på 50 000 euro, och lämnade in en ansökan som blev godkänd och fick ett ”Seal of Excellence”. Tyvärr var dock pengarna i programmet slut. Men för att ytterligare främja innovation i SME-bolag har Vinnova inrättat ett Runners-Up-program som ger bidrag till ansökningar som fått ett ”Seal of Excellence” och därifrån har SeaTwirl nu beviljats bidrag.

”Det är mycket glädjande att vår ansökan blev väl mottagen och att vi fått ett bidrag beviljat från Vinnova. Det gör att vi känner oss väl positionerade inför fas 2 i programmet där bidragen är 0,5–2,5 miljoner euro”, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.

Julia Skälegård, 13 November 2017

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.