Nyheter & Media

SeaTwirl beviljas ett kinesiskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen.

Kina har ett stort ökande energibehov och utbyggnaden där går snabbt då regeringen har uppsatta ambitonsmål inom miljö. Make Consulting förutspår i sin globala prognos att vindkraft till havs förväntas öka i Kina med mer än tre gigawatt årligen mellan 2022-2027.

– Den kinesiska marknaden är den som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen, och flytande vindkraft kommer också att vara med i den framtida utbyggnaden, vilket gör det viktigt att skydda vår teknologi även där, säger Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl.

Patentet som nyligen även godkändes i USA skyddar en lösning där vindkraftverket är delbart ovanför och under det hus som håller generator och lager, vilket innebär att hela generator- och lagerhuset kan bytas ut strax ovanför vattenytan med båt. Det underlättar och minskar kostnaderna för installation och underhåll, och innebär att nedtiden, det vill säga tiden då vindkraftverket inte kan producera el på grund av reparationer och underhåll, kan minimeras.

SeaTwirl jobbar strategiskt med att bygga en bred patentportfölj på flera marknader. Genom att skydda tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker bolaget sin marknadsposition.

– Återigen vill jag trycka på att vi försöker fokusera på en så enkel och robust lösning som möjligt då detta är väldigt viktigt ute till havs där service och reparationer kan vara mycket dyra. Lösningen som nu även har fått kinesiskt patent minskar kostnaden för service och underhåll genom att förenkla installationen och utbyte av hela moduler, fortsätter Gabriel Strängberg.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.