Nyheter & Media

SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beviljats tillväxtlån om 1 Mkr från ALMI Företagspartner Väst.

Finansieringen är framförallt avsedd för att finansiera pågående satsningar på S2-projektet. Almis tillväxtlån är riktat till innovativa företag med hög tillväxtpotential och kan tillhandahållas i samarbete med Europeiska Unionen (”EU”). Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

Tack vara en garanti från EU har tillväxtlånet förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Beviljat lån på 1 miljoner kronor är amorteringsfritt under 4 månader, har en ränta på 5,8%, samt en löptid på 28 månader.

Ovan nämnd garanti har ställts inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin – EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.

”Detta lån passar SeaTwirl utmärkt som en liten förstärkning av kassan för projektet S2 och bidrar till att Bolaget får en extra likviditet för den närmaste tiden. Det är bra att veta att SeaTwril har granskats av ALMI och bedömts vara lämplig låntagare.”, säger Peter Laurits.

Julia Skälegård, 22 April 2020

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.