Nyheter & Media

SeaTwirl får patent i USA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått ett amerikanskt patent på en vattenbaserad nödbroms. Patentet följer ett preliminärt besked som erhölls i februari.

SeaTwirl S2 Windfarm sideview

Alla vindkraftverk behöver en nödbroms som hindrar dem från att rotera så snabbt att de skadas. Den traditionella lösningen är en skivbroms, vilket till havs för med sig problem som värmebortledning och tillförlitlighet. 

Lösningen som det amerikanska patentverket nu har beviljat patent för, bromsar verket genom att nyttja dess rotation för att flytta vatten. En realisering av lösningen är en kåpa monterad på det stillastående generatorhuset som sänks ner i vattnet som en dykarklocka. Fenor är monterade på den snurrande delen i det normalt luftfyllda utrymmet under kåpan. När bromsen slår till, töms luften i kåpan genom ventiler högst upp, vilket gör att fenorna roterar i vattnet istället för i luften och flyttar vatten upp genom kåpan och ut genom ventilerna. Det mycket större motståndet i vattnet bromsar på så vis rotationen. Det ska dock noteras att lösningen som beviljats patent är konceptuell och inte begränsad till någon särskild realisering. 

Vi fortsätter vårt långsiktiga strategiska arbete med att bygga och bredda vår patentportfölj. Det ger skyddar våra innovationer och ger oss en starkare position på marknaden, säger Peter Laurits, vd för SeaTwirl. 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.