Nyheter & Media

SeaTwirl i samarbete med Tokyo Universitet

SeaTwirl och Tokyo Universitet har inlett ett samarbete där en forskargrupp under ledning av Associate Professor Shinichiro Hirabayashi på Department of Ocean Technology, Policy and Environment undersöker hur SeaTwirls teknik kan anpassas till japanska förhållanden.

SeaTwirl och Tokyo Universitet har inlett ett samarbete där en forskargrupp under ledning av Associate Professor Shinichiro Hirabayashi på Department of Ocean Technology, Policy and Environment undersöker hur SeaTwirls teknik kan anpassas till japanska förhållanden.

Japans energimix domineras idag av fossila bränslen och med tätt befolkade öar vänder sig landet mot havet och flytande vind för att bidra till att möta framtidens förnybara energibehov. Allt som byggs måste dock tåla de tyfoner med vindstyrkor på 55 meter per sekund som ofta drabbar landet, vanligtvis mellan maj och oktober.

“Japan är en väldigt intressant och potentiellt stor marknad för SeaTwirl. Vi är mycket stolta över att samarbeta med en så väl ansedd institution som Tokyo Universitet för att anpassa vår teknik till de speciella krav som finns på den marknaden. Forskning är det första steget mot kommersialisering”, säger Peter Laurits, VD på SeaTwirl.

“Flytande havsbaserad vindkraftsproduktion kan bli en vanlig förnyelsebar energikälla i Japan inom en nära framtid. Vi förväntar oss att vertikalaxlade turbiner kan bli en möjlig lösning för vindturbiner på flytande strukturer”, säger Shinichiro Hirabayashi, Tokyo Universitet.

Andreas Johansson, 27 September 2022

SeaTwirl in cooperation with the University of Tokyo

SeaTwirl and the University of Tokyo have started a cooperation where the research group led by Associate Professor Shinichiro Hirabayashi at the Department of Ocean Technology, Policy and Environment, are looking to adapt SeaTwirls technology to Japanese conditions.

SeaTwirl and the University of Tokyo have started a cooperation where the research group led by Associate Professor Shinichiro Hirabayashi at the Department of Ocean Technology, Policy and Environment, are looking to adapt SeaTwirls technology to Japanese conditions.

Japan’s current energy mix is dominated by fossil fuels and with densely populated islands, the country is looking to the ocean and floating wind to help meet their future renewable energy needs. Everything that is built must however be able to withstand the typhoons which frequently hit the country with wind speeds up to 55 meters per second, usually between May and October.

“Japan is very interesting and potentially large market for SeaTwirl. We take great pride in being able to cooperate with a prestigious institution like the University of Tokyo on adapting our technology to suit the special requirements of that market. Research is the first step towards commercialisation”, says Peter Laurits, CEO of SeaTwirl.

“Floating offshore wind power generation could become a mainstream renewable energy source in Japan in the near future. We expect vertical-axis wind turbine as a possible solution for wind turbine on floating structures”, says Shinichiro Hirabayashi, the University of Tokyo.

Andreas Johansson, 27 September 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.