Nyheter & Media

SeaTwirl deltog i panelsamtal i Skottland

SeaTwirls VD Peter Laurits var i veckan i Glasgow för att delta i ett panelsamtal om hur försörjningskedjan för havsbaserad kan skalas upp på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

SeaTwirls VD Peter Laurits var i veckan i Glasgow för att delta i ett panelsamtal om hur försörjningskedjan för havsbaserad kan skalas upp på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Panelsamtalet var en del av en Nordisk-Skottsk konferens som anordnades av Nordiska Ministerrådet, Business Sweden och motsvarande organisationer i Finland, Norge och Danmark. Det övergripande temat för konferensen var Nordiskt-Skottskt samarbete för ett samhälle med låga klimatutsläpp.

Utöver Peter och SeaTwirl deltog Isla Robb, grundare och VD för EC20 som arbetar med företag i den havsbaserade vindkraftens försörjningskedja; Paul O’Brien, Senior Development Manager på DEEPWind som organiserar företag och hamnar längs Skottlands kuster; Tim Burnett, General Manager Market Innovation på Wärtsilä; och Nigel Nawacki, Energy Utility Digital Industry CX Lead CTO på Nokia EU/UK.

Skottland är en av världens ledande nationer i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft generellt och för flytande vindkraft i synnerhet. I den stora ScotWind-upphandlingen har 20 projekt fått tilldelning, varav 14 är flytande. Ett syfte med ScotWind utöver att en kraftig utbyggnaden av produktionen av förnyelsebar energi är att utveckla den lokala försörjningskedjan, att se till att pengarna som investeras i de stora projekten kommer den lokala ekonomin till del.

Både SeaTwirls affärsmodell och design passar väl in i sådana ambitioner. Bolaget arbetar med partners för tillverkning, vilket innebär att tillverkning kan läggas ut på lokala företag. Vidare innebär designen, där alla delar som kräver underhåller sitter nära vattenytan, att underhållet kan skötas utan specialfartyg och från lokala hamnar.

Andreas Johansson, 25 November 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.